Audyt Podatki Rachukowość Finanse
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Finanse - outsourcing kompetencji kontrolera/dyrektora finansowego:

Celem usługi jest zapewnienie  przedsiębiorcom profesjonalnego wsparcia w obszarze finansów i controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Usługa skierowana jest głównie do  przedsiębiorstw średnich i małych nie mających w swojej strukturze komórek/pracowników o  wystarczających  kompetencjach. Odbiorcą mogą być również firmy, które posiadają dyrektora finansowego lecz chcą wesprzeć jego rolę i pozycję w firmie jako Integratora Przedsiębiorczości. W takim przypadku w zależności od potrzeb rola zewnętrznego dyrektora finansowego ewoluuje w kierunku doradcy czy trenera.
Gruntowna wiedza merytoryczna i doświadczenie naszych konsultantów  w zakresie finansów umożliwia udzielenie Klientom skutecznego wsparcia w analizie wyników bieżącej działalności poszerzonej o elementy zarządzania strategicznego, czy uczestniczeniu  w podejmowaniu kluczowych dla firmy  decyzji, oraz działanie  w sytuacjach przełomowych, takich jak podejmowanie nowych inwestycji, działalności, restrukturyzacja czy realizacja planów naprawczych, kiedy to wiedza i doświadczenie profesjonalnego dyrektora finansowego są niezbędne dla skutecznego stawienia czoła wyzwaniom.
Usługa może być realizowana poprzez:

  • systematyczne spotkania z zarządem i kadrą kierowniczą,
  • udział w podejmowaniu decyzji gospodarczych mających skutki finansowe,
  • doradzanie w obszarze kompetencji dyrektora finansowego,
  • doradzanie w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości finansowej i zarządczej,
  • sporządzanie okresowy analiz finansowych, raportów czy prognoz;
  • współtworzenie systemu informacji zarządczej,
  • wykonywania uzgodnionych z klientem działań  finansów i controllingu,
  • wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego,
Efektem projektu jest doradztwo przy podejmowaniu kluczowych decyzji z obszaru kompetencji finansowych, które nabiera pełnego wymiaru dzięki stałemu uczestnictwie w życiu firmy Klienta, znajomości specyfiki jego działalności oraz wzajemnemu zaufaniu stanowiącemu niezbędny element długotrwałej i satysfakcjonującej współpracy
 
 
KONTAKT
 

PRZETRWAĆ KRYZYS!!!
To z pewnością zdanie do zrealizowania dla wielu przedsiębiorstw. Chcąc wesprzeć Państwa w jego realizacji przygotowaliśmy specjalny pakiet usług...

ZEWNĘTRZNY Dyrektor FINANSOWY???
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców potrzebujących wsparcia ze strony kompetentnego dyrektora finansowego...

O MNIE
Kilka słów o ....