Audyt Podatki Rachukowość Finanse
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Audyt:
  • badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z KSR,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z KSR,
  • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, US GAAP,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, US GAAP,
  • śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych,
  • badanie projektów i programów finansowanych ze środków UE,
  • analizy i przeglądy ekonomiczno-finansowe (due diligence),
  • audyt przedprywatyzacyjny i prywatyzacyjny,

 

 

 

 

 

 
KONTAKT

 

PRZETRWAĆ KRYSYS!!!
To z pewnością zdanie do zrealizowania dla wielu przedsiębiorstw. Chcąc wesprzeć Państwa w jego realizacji przygotowaliśmy specjalny pakiet usług...

ZEWNĘTRZNY Dyrektor FINANSOWY???
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców potrzebującym wsparcia ze strony kompetentnego dyrektora finansowego...

O MNIE
Kilka słów o ....